Bubble Gun – underground comix fanzine

Protože komiksu není nikdy dost, toho spřízněného s komiksovým “podzemím” už vůbec ne, a Sorrel to nemůže pořád táhnout na zádech sám (Potu, Bedemanovi a ostatním, kteří již nehodlají povstat, budiž země lehká…), je na čase vyrazit do boje s novým “plátkem” podobného ražení, vydávaným těžce undergroundově (rozuměj po domácku černobíle “na dřevě”). Hledáme proto kreslíře, scénáristy…

Bubble Gun - logo

Pokračování textu Bubble Gun – underground comix fanzine

Karel Jerie: Chtěl jsem převést do komiksu klasický příběh…

Dvaasedmdesát stránek čítající, plnobarevné album Oidipus Rex je jedním z mála ryze autorských projektů u nás, a rozhodně patří k zásadním událostem roku. Karel Jerie pro jeho vydání přidal několik stran, celé album okoloroval a provedl desítky drobných změn. A tak je na místě ten úctyhodný, šest let trvající porod trošku rozebrat. Karle, jak se cítíš…

ukázka z komiksu Oidipus Rex (náhled)

Pokračování textu Karel Jerie: Chtěl jsem převést do komiksu klasický příběh…

Tři-Nitro-todleto

Právě dnes vychází hned tři jazykové mutace Nitra autorů Štěpána Kopřivy a Jiřího Gruse, a to ve Španělsku, Itálii a Nizozemí. A to není všechno! Chystá se ještě francouzské a řecké vydání, nehledě k tomu, že za oceánem vyjde příběh patrně na pokračování v Heavu Metalu. Zdá se, že se ledy konečně hnuly a Nitro vyráží na svou spanilou jízdu po světě.

Nitro Nitro

Komiksová metaforizácia skutočnosti 2/2

1. Základný stupeň komiksovej metaforizácie
Každá komiksová narácia predpokladá nositeľa(ov) deja; bez tejto podmienky by komiks nebolo možné zrealizovať! Nositeľ deja v komikse je vždy simulácia, spodobnenie človeka. Toto spodobnenie má, samozrejme, zmiešanú povahu – skladá sa z výtvarného (obrázok ), ako aj z literárneho aspektu (fabulácia mien, vlastností, emócii, motivácii konania…čím sa obrázok « oživuje »). Ďalej musí byť toto spodobnenie rozmnožené do juxtapozičných radov a to v obmedzenom priestore (rozdelená plocha podkladového materiálu – papier alebo digitálna náhrada papiera). Stručne povedané, vytvorenie nositeľa deja komiksovej narácie podmieňuje estetická norma komiksu. Už v tejto počiatočnej fáze tvorby teda dochádza k metaforizácii, čiže k aktu vytvorenia metafory človeka, a to v podobe jeho hyperbolizovanej imitácie, ktorou autor vedome alebo nevedome vyjadruje svoj « postoj » k človeku. V tejto fáze tvorby komiksu ide jednoducho o vytváranie komiksových postavičiek.

Komiksová metaforizácia skutočnosti - obr. 2
Pokračování textu Komiksová metaforizácia skutočnosti 2/2

Komiksová metaforizácia skutočnosti 1/2

Priatelia!
Na tomto mieste budem pokračovať v úvahe, ktorú som otvoril v predchádzajúcom článku, a pokúsim sa posunúť o čosi ďalej v rozvíjaní myšlienok o komikse. Tak ako v prípade prvého textu, ani v tomto nepôjde o myšlienky, ktoré sa viažu k určitému množstvu zámerne zvolených komiksov, lež o myšlienky, ktoré majú ambíciu prekročiť relatívny ráz písania o konkrétnych komiksoch a dotknúť sa týmto prekročením fenoménu komiks v totalite jeho modalít (1). Opäť teda budem smerovať ku komiksu bez prívlastkov, čiže ku komiksu vo všeobecnosti! Iba takýmto postupom totiž možno ašpirovať na úlohu vybudovať solídnu ideovú bázu v zmysle kváziteoretickej propedeutiky (2), ktorá by prispela k vytvoreniu východiska pre také myslenie o komikse, aké by naplnilo tieto ciele:
Pokračování textu Komiksová metaforizácia skutočnosti 1/2

Přijde Doba ledová

Ani zelená ani modrá, ale čistě bílá ta naše planeta za chvilku bude. Nebo alespoň v představách Nicolase de Crécyho tomu tak je. Svůj komiks Doba ledová (Période glaciaire) zasadil do světa plného sněhu a ledu. A aby to nevypadalo, že šetří na barvách, rozhodl se děj okořenit výpravou, která se propadne do jeskyně plné obrazů, známé dnes pod názvem Louvre.
Dobrou zprávou je, že tento mezinárodně oceňovaný komiks vyjde letos před Vánoci i u nás, a to díky nakladatelství Meander.

Doba ledová - obálka Doba ledová - ukázka